Iranian Political Science Association
  • به دلیل درخواست اساتید و پژوهشگران برای تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به دبیرخانه همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران، مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به ترتیب تا اول آبان ماه و 10 آبان ماه تمدید شد 

  • گزارشی از اولین جلسه  نقد و بررسی رساله  دکتری در انجمن علوم سیاسی ایران که به بررسی رسالۀ « نسبت و رابطۀ اندیشۀ سیاسی متاقیزیکی و اندیشۀ سیاسی پسامتافیزیکی» اختصاص داشت. این جلسه در تاریخ سه شنبه 15/7/1393 با حضورآقایان دکتر سید علی محمودی و دکتر رضا نصیری حامد( نویسنده رساله) و جمعی از دانشجویان علاقه مند برگزار شد. در ادامه گزارش کوتاهی از این نشست آورده می شود.

  • انجمن علوم سیاسی ایران پیرو برنامه سلسله جلسات نقد و بررسی، کتاب حکمت، معرفت و سیاست در ایران با حضور مولف دکترمهدی فدایی مهربانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
   را با حضور دکتر احمد بستانی و  دکتر رضا اکبری نوری برگزار می کند.
    

  • اولین جلسه از سلسله جلسات نقد و بررسی رساله های دکتری تمام گرایش های علوم سیاسی و روابط بین الملل  با بررسی رساله "نسبت و رابطه اندیشه سیاسی متافیزیکی و اندیشه سیاسی پسامتافیزیکی" سه شنبه 15 مهرماه  ساعت 17در محل انجمن علوم سیاسی برگزار می گردد.

  • دکتر مجتبی مقصودی (رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی ایران) در مصاحبه با خبر آنلاین  از چونگی مهار داعش  سخن گفته اند. ایشان معتقد است نگریستن از پنچره کوچک غیریت سازی، عاقبتی جز افزایش افراط گرایی در خاورمیانه به همراه نخواهد داشت.

  • انجمن علوم سیاسی ایران هشتمین همایش سالیانۀ خود را با موضوع « دیپلماسی هسته ای» در 20 آبان ماه 1393  برگزار خواهد کرد. از اساتید و پژوهشگران علاقمند دعوت می شود تا با تدوین و ارائه مقالات پژوهشی خود در برگزاری همایش مشارکت نمایند.

  • نسشت علمی انجمن علوم سیاسی ایران تحت عنوان " بررسی تحولات عراق و پیامدهای آن بر ایران  و منطقه" روز یکشنبه 16 شهریورماه  93 در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. در این نشست دکتر سید محمد کاظم سجادپور، محمد فرازمند، دکتر طاهره ابراهیمی فر، دکتر کیهان برزگر، دکتر قدیر نصری و دکتر حمید احمدی به سخنرانی پرداختند.

  • انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت مرکز پژوهشهای علمی ومطالعات استراتژیک خاور میانه نشست بررسی تحولات عراق و پیامدهای آن بر ایران و منطقه را برگزار می نمایند.

  • انجمن علوم سیاسی ایران (شعبه زنجان) با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار می کند.

  • انجمن ایرانی مطالعات جهان با همکاری انجمن علوم سیاسی کارگاه آموزشی " کاربرد نظریه بازی ها در روابط بین الملل و علوم سیاسی " را برگزار می کند.
 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری