Iranian Political Science Association
  • کارگاه آموزشی "سازو کارهای عملی برای اخذ پذیرش، کمک هزینه و فرصت تحصیل در دانشگاه های مهم در امریکا و کانادا" در روز پنجشنبه مورخ 31 مرداد 1398 دردفتر انجمن علوم سیاسی ایران از ساعت 17 الی 20 برگزار خواهد شد. علاقمندان به ثبت نام، برای اطلاعات بیشتر ادامه خبر را مطالعه کنند.

  • دست اندرکاران مجموعه "پدیدار شناسی و سیاست" در انتشارات گام نو تصمیم دارند تا با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، اولین کتاب سال "پدیدار شناسی و سیاست"  را منتشر کنند. از این رو پژوهشگران و مترجمان محترمی که موضوع فوق علافه مند هستند تقاضا می شود تا آثار تالیف شده یا ترجمه خود را حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1398 به نشانی ایمیل hmaleakzade@gmail.com ارسال نمایند.

  • کارگاه آموزشی "سازوکارهای عملی برای اخذ پذیرش، کمک هزینه و فرصت تحصیل در دانشگاه های مهم آمریکا و کانادا " در روز پنجشنبه 31 مرداد 1397 از ساعت 17 در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود. علاقمندان به ثبت نام، برای اطلاعات بیشتر ادامه خبر را مطالعه کنند.

  • کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران دومین نشست وضعیت مقاله نویسی در ایران را تحت عنوان "نقد عملکرد مجلات تخصصی حوزه علوم سیاسی" برگزار می کند. در این نشست که در روز چهارشنبه مورخ 9 مرداد 1398 در دفتر انجمن علوم سیاسی برگزار می شود، دکتر مجتبی مقصودی، دکتر حاکم قاسمی و دکتر ناصر جمالزاده سخنرانی خواهند کرد. 

  • نشست تخصصی«پدیدار شناسی و سیاست» روز دوشنبه مورخ 14 تیرماه 1398 از ساعت 17/30 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد. در این نشست  جهانگیر معینی علمداری، حمید ملک زاده، و امین علیمحمدی سخنرانی خواهند کرد. ورود برای علاقمندان آزاد است.

  • نشست نقد و بررسی کتاب «فروپاشی» پنجشنبه 27 تیرماه 1398 ساعت 17/30 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر محمد فاضلی، دکتر محمد درویش و دکتر فریدون مجلسی سخنرانی خواهند کرد. ورود برای علاقمندان آزاد است.

    

  • کمیته مطالعات منطقه‌ای انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «ایران و نظم جهانی» را روز پنج شنبه 20 تیرماه 1394 را در محل سالن خیام خانه اندیشمندان برگزار می‌کند. در این نشست دکتر قاسم افتخاری، دکتر حسین دهشیار، دکتر مسعود موسوی شفائی و  دکتر فواد ایزدی سخنرانی می کنند.

  • کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران، روز دوشنبه 3 تیرماه 1398 دومین نشست تخصصی از سلسله جلسات مطالعات نارکوتروریسم را تحت عنوان"نارکوتروریسم، تهدید علیه امنیت بین الملل" برگزار کرد. در ادامه گزارش کامل نشست را بخوانید.

  • کارگاه آموزشی «سازوکار اخذ کمک هزینه و فرصت تحصیلی/ مطالعاتی در دانشگاه های اروپا» روز چهارشنبه مورخ 26 تیر ماه 1398 از ساعت 17  در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود. علاقمندان به ثبت نام برای اطلاعات بیشتر ادامه خبر را مطالعه کنند.


    

    

  • کارگاه "تمرین عملی ارتباط عمومی و یک ارایه حرفه ای به زبان انگلیسی" از 18 تیرماه 1398 در روزهای کیشنبه و سه شنبه از ساعت 17 در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود. علاقمندان به ثبت نام برای اطلاعات بیشتر ادامه این خبر را مطالعه کنند.

    

     1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری