Iranian Political Science Association
  • نشست نقد و بررسی کتاب «فروپاشی» پنجشنبه 27 تیرماه 1398 ساعت 17/30 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر محمد فاضلی، دکتر محمد درویش و دکتر فریدون مجلسی سخنرانی خواهند کرد. ورود برای علاقمندان آزاد است.

    

  • کمیته مطالعات منطقه‌ای انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «ایران و نظم جهانی» را روز پنج شنبه 20 تیرماه 1394 را در محل سالن خیام خانه اندیشمندان برگزار می‌کند. در این نشست دکتر قاسم افتخاری، دکتر حسین دهشیار، دکتر مسعود موسوی شفائی و  دکتر فواد ایزدی سخنرانی می کنند.

  • کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران، روز دوشنبه 3 تیرماه 1398 دومین نشست تخصصی از سلسله جلسات مطالعات نارکوتروریسم را تحت عنوان"نارکوتروریسم، تهدید علیه امنیت بین الملل" برگزار کرد. در ادامه گزارش کامل نشست را بخوانید.

  • کارگاه آموزشی «سازوکار اخذ کمک هزینه و فرصت تحصیلی/ مطالعاتی در دانشگاه های اروپا» روز چهارشنبه مورخ 26 تیر ماه 1398 از ساعت 17  در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود. علاقمندان به ثبت نام برای اطلاعات بیشتر ادامه خبر را مطالعه کنند.


    

    

  • کارگاه "تمرین عملی ارتباط عمومی و یک ارایه حرفه ای به زبان انگلیسی" از 18 تیرماه 1398 در روزهای کیشنبه و سه شنبه از ساعت 17 در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود. علاقمندان به ثبت نام برای اطلاعات بیشتر ادامه این خبر را مطالعه کنند.

    

    

  • کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران در نظر دارد نشست تخصصی «نارکوتروریسم، تهدید علیه امنیت بین الملل» را با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در روز دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 17  برگزار کند. این نشست در سالن خیام برگزار خواهد شد و ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

  • اولین جلسه تخصصی کمیته مطالعات منطقهای انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان "نارکوتروریسم، تهدید علیه امنیت ملی" روز دوشنبه 27 تیرماه 1398 در محل پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.

  • نشست تخصصی نارکوترویسم؛ تهدید علیه امنیت ملی دوشنبه 27 خردادماه 1398  ساعت 17 در پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار می شود. حضور در این نشست که توسط کمیته مطالعات منطقه ای انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار می شود، برای عموم علاقمندان آزاد است.

  • کارگاه سه روزه نگارش دانشگاهی؛ یادداشت، مقاله، پایان نامه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی افغانستان به زودی توسط میز مطالعات افغانستان انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود. دکتر رحمانی زاده دهکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی مدرس این کارگاه هستند.

  • نشست رونمایی و بررسی کتاب روشنگری شگفت انگیز با حضور دکتر علیرضا بهشتی و دکتر حسین هوشمند روز پنج شنبه 23 خرداد 1398 ساعت 17 تا 19 در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری