مکاتبه رئیس انجمن علوم سیاسی ایران با وزیر آموزش و پروش

مکاتبه رئیس انجمن علوم سیاسی ایران با وزیر آموزش و پروش

14265
اخبار

مکاتبه رئیس انجمن علوم سیاسی ایران با وزیر آموزش و پروش

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ، ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

  ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩه جامعه ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ  ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ  ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ میﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﻣﺪﻳﺮیتی، ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮبی ﭘﺮﻭﺭشی ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ  ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﻋﻠﻮﻡ اجتماعی، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎسی، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻤﻮمی ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎلی ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎییﻫﺎی علمی ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯه ﻣﻴﺎﻥﺭﺷﺘﻪای، خواسته جامعه ﻋﻠﻤﻲ  ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎسی ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎی ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎی ﺍﺳﺘﺨﺪﺍمی ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩی ﻭ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﺴﺘﺪعی ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻌﺪی ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎی ﺍﺳﺘﺨﺪﺍمی، ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ یکی ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ. ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی جنابعالی ﻭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی میﻛﻨﻢ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

حسین سلیمی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه