اولين كنفرانس دوسالانه بين المللی “نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل”

اولين كنفرانس دوسالانه بين المللی “نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل”

14060
همایش

اولين كنفرانس دوسالانه بين المللی “نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل”

اولين كنفرانس دوسالانه بين المللی
«نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل»

چشم¬ انداز:
بروز موج فراگیر انقلاب¬ های¬ عربی در ابتدای دهه گذشته را باید سرآغاز تحول در ساختار اجتماعی منطقه به طور عام و ابعاد چهارگانه نظم منطقه ¬ای به طور خاص برشمرد. در سطح همبسته دولت-جامعه، خاورمیانه دستخوش فروپاشی قرارداد اجتماعی پیشین شد. در این بستر، ضرورت تشکیل قرارداد اجتماعی جدیدی در خاورمیانه معاصر مورد تاکید کارشناسان امر می ¬باشد. در سطح هویت فراملی، منطقه خاورمیانه شاهد دو روند ظاهر همسو و در باطن متناقص است. از یک سو، ظهور و افول دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در طول دهه گذشته مبین نقش ¬آفرینی شکل نوینی از هویت فراملی اسلامی بود. از سویی دیگر، ناتوانی امریکا در شکست طالبان طی دو دهه گذشته زمینه ¬ساز شکل¬ گیری مذاکرات صلح دوحه بین امریکا- طالبان و پذیرش تلویحی این جریان بوده است. در سطح منطقه ¬ای ضمن تغییر جایگاه بازیگران در روابط بین ¬الملل خاورمیانه پساناآرامی، رقابت¬ های بازیگران بزرگ (ایران، ترکیه و عربستان) وارد مرحله¬ نوینی شده است به طوری که هر یک از آنها به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت فائقه و هژمون در خاورمیانه هستند. در نهایت، در سطح بین المللی با افزایش نفوذ و قدرت بازیگران منطقه ¬ای، خاورمیانه شاهد کمرنگ شدن نقش ¬آفرینی بازیگران بین المللی است. دلیل این ادعا، نقش منفعلانه آمریکا و سایر قدرت ¬های بزرگ بین ¬المللی در ناآرامی ¬های مورد بحث و خاورمیانه پس از آن می ¬باشد. با توجه به میزان و دامنه تحولات فوق، کمیته روابط بین ¬الملل انجمن علوم سیاسی ایران در نظر دارد در سال شمسی و میلادی آتی (2022-1401) اقدام به برگزاری یک كنفرانس بین ¬المللی در این زمینه با حضور کارشناسان مطرح ملی،¬ منطقه ¬ای و بین¬ المللی نماید.

دریافت مجوز ISC:
این کنفرانس با توجه به همکاری و ارتباط با اساتید داخلی و خارجی، با هدف ایجاد خوانشی همه جانبه و جامع، موفق به دریافت مجوز آی.اس.سی (ISC) از «پایگاه علوم استنادی جهان اسلام» شده است.
کد اختصاصی کنفرانس: 68227-01210
لینک احراز صلاحیت نمایه

ارکان كنفرانس:
دکتر کیومرث اشتریان (رئیس انجمن علوم سیاسی ایران)
دکتر مجتبی مقصودی (عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران)
دکتر مسعود موسوی شفائی (عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران و دبیر علمی كنفرانس)
دکتر مهدی زیبائی (دبیر کمیته روابط بین ¬الملل انجمن علوم سیاسی ایران و دبیر اجرائی كنفرانس)

نهادها و موسسات مشارکت کننده:
خانه اندیشمندان علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه خوارزمی
انجمن علمی مطالعات صلح ایران
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ¬ای
انجمن ژئوپلیتیک ایران

اهداف كنفرانس:
هدف از برگزاری كنفرانس مذکور به دو بخش مجزا نظری و عمل تقسیم می¬شود. از چشم¬انداز نظری، هدف این كنفرانس، آشنایی با ظرفیت ¬های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی منطقه خاورمیانه در حوزه مطالعاتی رشته روابط بین ¬الملل است و انتقال بلافصل نگرش و نگاه روابط بین ¬الملل ایرانی به دیگر همسایگان. از منظر عملی، این كنفرانس به دنبال کسب آگاهی بیشتر از ابعاد مختلف نظم خاورمیانه معاصر در پرتو ارتقاء منافع ملی کشور در شرایط بی¬ثبات کنونی منطقه است.

محورهای كنفرانس:
جایگاه خاورمیانه در روابط بین ¬الملل نظری
نقش خاورمیانه در تدوین نظریه عام روابط بین ¬الملل
سهم حوادث منطقه در تقویت تحلیل سیاسی
میزان تاثیرگذاری مراکز آموزشی و پژوهشی منطقه بر جریان اصلی این رشته
عدم همکاری یا همکاری محدود بین مراکز علمی فعال منطقه در رشته روابط بین ¬الملل

بازتعریف روابط میان دولت و شهروند خاورمیانه ¬ای
ضرورت شکل ¬گیری قرارداد اجتماعی جدید
نسبت دولت مدرن و الگوهای حکومتی موجود
جایگاه طبقات اجتماعی مختلف در نظام¬ های سیاسی حاکم
فراگیری قدرت استبدادی نسبت به قدرت زیرساختاری در جوامع منطقه

نقش جدید هویت فراملی اسلامی در خاورمیانه
نقش ¬آفرینی هویت اسلامی در کنار هویت ملی
تشکیل بلوک قدرت دولت¬ های اسلامی در مناسبات منطقه ¬ای
تغییر نگرش و برخورد با طالبان (یا سایر جریان¬ های اسلامی)
تشدید فرقه ¬گرایی در پرتو تحولات منطقه

خاورمیانه، عرصه نقش ¬آفرینی بازیگران منطقه¬ ای
جابجایی قدرت در روابط بین¬ الملل منطقه
رقابت شدید قدرت ¬های بزرگ برای رسیدن به مقام هژمون
چرایی عدم همگرایی و همکاری فراگیر بین بازیگران
دغدغه¬ های امنیت بازیگران در پی بروز موج ناآرامی¬ ها

جایگاه و نقش بازیگران فرامنطقه ¬ای در خاورمیانه
وابستگی پاره ¬ای از بازیگران منطقه به قدرت¬ های بیرونی
ضرورت چند جانبه¬ گرایی در نقش ¬آفرینی قدرت ¬های بیرونی
دلایل افول جایگاه امریکا در مناسبات منطقه
جبهه مقاومت و مواضع خصمانه بازیگران بین ¬المللی نسبت به آن

اقتصاد سیاسی خاورمیانه در پرتو فشارهای بین¬ المللی
جایگاه اقتصاد در وابستگی سیاسی بازیگران منطقه به محیط بین ¬الملل
تاثیر فراگیری ویروس کرونا در اقتصاد سیاسی بازیگران
تقابل امریکا و چین در حوزه اقتصاد سیاسی بین ¬الملل خاورمیانه
فشارهای اقتصادی بین¬ المللی ابزاری برای تحمیل الگو های نظم سیاسی

سخنرانان کلیدی:
آرشین ادیب مقدم، دانشگاه لندن
استفن استتر، دانشگاه بُندِسوِر مونیخ
آینار ویگن، دانشگاه اسلو

تاریخ های مهم:
مهلت دریافت چکیده مقالات: 25 بهمن 1400
زمان اعلام چکیده¬ های مورد تایید: 01 اسفند 1400
مهلت دریافت مقالات: 20 فروردین 1400
زمان برگزاری كنفرانس: 22-21 اردیبهشت 1401

ارسال و چاپ مقالات:
لطفاً چکیده و اصل مقالات خود را در قالب فایل word 2010 به پست الکترونیکی كنفرانس mideasconf@gmail.com ارسال نمایند. حجم چکیده حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه و با توجه به بین ¬المللی بودن كنفرانس به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. صفحه‌ اول اصل مقاله شامل عنوان کامل، نام و نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به همراه رتبه، شماره تلفن، پست الکترونيکي.
کليدواژه ‌ها شامل سه تا پنج کلمه
مقدمه شامل: طرح موضوع، اهداف تحقيق و معرفي کلي مقاله باشد.
متن مقاله شامل: مباني نظري، مطالعات و بررسي‌ ها، يافته ‌ها و نتيجه‌ گيري باشد.
پي‌نوشت‌ ها شامل معادل لاتين و توضيحات ضروري درباره اصطلاحات و مطالب مقاله که با شماره داخل کروشه در متن مشخص مي ‌شود.
فهرست منابع فارسي و لاتين به ترتيب حروف الفبا بر حسب نام خانوادگي نويسنده آورده شود.
مقاله‌ هاي ارسالي نبايد قبلا در نشريه‌ ديگري چاپ يا در كنفرانس ديگري ارائه شده باشد.
مقاله ‌ها بايد به زبان فارسي/انگلیسی و با رعايت اصول و آيين نگارش اين زبان باشد.
مسئوليت مطالب مطرح شده در مقاله‌ ها به عهده‌ نويسنده يا نويسندگان است.
شوراي علمي كنفرانس در قبول، رد يا اصلاح مقاله‌ ها آزاد است. مقاله ‌هاي ارسالي در دبيرخانه كنفرانس باقي مي ‌ماند و بازگردانده نمي‌ شود.
مقاله ‌ها بايد حاصل کار پژوهشي نويسنده/ نويسندگان (Research Papers) باشد.

اعضاء کمیته اجرائی كنفرانس:
دکتر مهدی زیبائی، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
کمند بهرامی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه بین ¬المللی امام خمینی (ره)
محمد اسکندرلو، فارغ التحصیل کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی
گیسو مهری، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ¬ای دانشگاه تهران
سیده مریم هاشمی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی
حسین میری رامشه، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات تکمیلی:
شرکت ¬کنندگان در کنفرانس می ¬توانند نظرات خود را در مورد مطالب ارائه شده در روز نشست با ارائه دهنده مطلب به اشتراک بگذارند. كنفرانس دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و همچنین مجوز پایگاه استنادی جهان اسلام است. با توجه وضعیت اجتماعی نامشخص ناشی از فراگیری ویروس کرونا، پیش بینی می شود كنفرانس به دو صورت آنلاین و حضوری برگزار گردد. احتمال تغییر فهرست سخنرانان اصلی تا روز برگزاری نشست وجود دارد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با دبیر اجرائی كنفرانس دکتر مهدی زیبائی، استادیار روابط بین ¬الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از طریق پست الکترونیکی zibaei@soc.ikiu.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه